Novi Sad za decu

Novi Sad je dom Zmajevih dečjih igara, jednog od najvećih festivala za decu u Srbiji. Ime duguje pesniku Jovanu Jovanoviću Zmaju, a održava se još od 1957. Dva puta godišnje, ovaj festival okupi mališane i one koji stvaraju za decu. 

Novosadsko Pozorište mladih na repertoaru uvek ima predstave za najmlađe, a na programima kulturnih stanica u različitim delovima grada otkrićete mnogobrojne sadržaje poput radionica ili opera za decu. Sa najmlađima obavezno posetite Kulturnu stanicu Mlin, koja nastavlja dosadašnji rad Novosadskog dečijeg kulturnog centra. Nedaleko od Mlina, u Radničkoj ulici, nalazi se i Prirodnjački muzej Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, u kojem deca mogu da otkriju biološko i geološko bogatsvo ovog kraja. 

Otkrijte događaje koji će deci izmamiti osmehe: